Onze missie

Wat we doen voor onze patiënten:   Levenskwaliteit is onze prioriteit. En daarvoor is een helder gezichtsvermogen van onschatbare waarde. Genieten van een museumbezoek, een zonsondergang of datgene wat er op je bord ligt: dingen die vanzelfsprekend lijken, zijn dat niet wanneer je zicht niet optimaal is. New Vision wil zoveel mogelijk mensen helpen om een zo goed mogelijk zicht te behouden of te verwerven. Daarom streven we de best mogelijke oogzorg, zonder uitzondering na.  Want, iedereen heeft recht op een hoogwaardige én betaalbare verzorging.

 

Wat we doen voor onze artsen:  New Vision wil een frisse wind door de oogheelkunde laten waaien en hanteert hiervoor een nieuwe manier van samenwerken tussen artsen en dienstverleners: 

Door jou, als oogarts, te ontzorgen van alle administratieve, logistieke en financiële zaken, kan jij uitblinken in wat er echt toe doet: patiënten helpen en oftalmologie beoefenen. Onze artsen en medewerkers werken in een nieuwe generatie van moderne klinieken met de beste materialen, zodat patiënten genieten van veilige en hoogwaardige oogzorg. Want, ook veiligheid en kwaliteit zijn onze prioriteit. 

 

Levenskwaliteit, onze prioriteit

Gezondheid is een kostbaar goed en een degelijk zicht is van onschatbare waarde. Je (klein)kinderen een verhaal kunnen voorlezen voor het slapengaan, jezelf in het verkeer begeven, in de supermarkt de labels van producten kunnen lezen, kruiswoordraadsels invullen of facturen nakijken, de mogelijkheid hebben om te genieten van een museumbezoek, van de sterrenhemel, van een zonsondergang of van datgene wat er op je bord ligt. Dingen die vanzelfsprekend lijken, zijn dat niet wanneer je zicht niet optimaal is. Een verminderd zicht heeft een onmiskenbare invloed op je levenskwaliteit en kan je belemmeren in het dagdagelijkse leven.

We zijn eigenwijs en ambitieus, maar dit zal nooit ten koste gaan van kwaliteit en veiligheid. Integendeel. We willen zoveel mogelijk mensen de beste oogzorg bieden. En net omdat goed zien zo belangrijk is voor je levenskwaliteit, staan we garant voor kwaliteit en veiligheid. Dit zijn onze stokpaardjes. We investeren in de allerbeste materialen, operaties worden uitgevoerd in hypermodern uitgeruste klinieken en we werken enkel met gedreven en bekwame artsen, specialisten en medewerkers. Want ook een gevoel van veiligheid heeft een invloed op levenskwaliteit. Als patiënt moet je je veilig kunnen voelen en weten dat je in goede handen bent. We hechten veel belang aan normeringen binnen de sector.  We bieden onze patiënten een veilige omgeving, zowel op vlak van hun fysieke als mentale gezondheid.

Ook voor onze medewerkers willen we een betrouwbare werkomgeving creëren. Een omgeving waarin ze met plezier hun werk veilig kunnen uitoefenen, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar er op een (h)echte manier wordt samengewerkt, waarin ze kunnen uitblinken in hun functie en gewaardeerd worden. We willen een plaats zijn waar er ruimte is voor input en feedback, waar ieders mening en ideeën gerespecteerd worden en waar er aandacht is voor welzijn, zowel op het werk als daarbuiten. Bovendien vinden we het belangrijk een werkplek te bieden waar medewerkers deel uitmaken van een team en niet als een nummer behandeld worden.

Uitzonderlijke oogheelkunde, zonder uitzondering

De beste oogzorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, niet alleen voor de happy few. We willen kwalitatieve oogheelkunde binnen ieders bereik en vinden dat patiënten het recht hebben om vrij te kiezen waar en door wie ze behandeld worden. Het gaat tenslotte om hún gezondheid. Gezondheidszorg, ook de allerbeste, kan laagdrempelig en zonder onnodige meerkosten zijn. Wij streven gelijke kansen na, ook op vlak van uitmuntende gezondheidszorg.  

We willen geen privéklinieken met een exclusief imago, maar ijveren voor oogcentra die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn. Want iedereen heeft recht op de best mogelijke behandeling. We stellen alles in het werk om de maximale tussenkomst voor al onze patiënten te bekomen en zijn continu in onderhandeling met alle betrokken instanties, partijen en spelers. Dit opdat er weldra niemand meer uit de boot valt als het op hoogwaardige oogheelkunde aankomt. Niemand zou zich zorgen mogen maken over de kwaliteit en veiligheid van oogzorg enerzijds, noch over de factuur die volgt, anderzijds.  

Iedereen is bij ons welkom en wordt op een gelijkwaardige manier behandeld en verder geholpen. Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, dusdanig maken we geen onderscheid en sluiten we geen mensen uit. Dit zou indruisen tegen onze ambitie.  

Gelijke kansen zijn voor ons een vanzelfsprekendheid, zowel voor patiënten als voor medewerkers en artsen. We willen een hedendaagse, inclusieve organisatie zijn. Medewerkers worden aangeworven op basis van competenties, raakvlakken en intenties. Teamleden krijgen de kans om binnen een uitdagende professionele omgeving te groeien, zowel op persoonlijk als op beroepsmatig vlak. Artsen en medewerkers worden gerespecteerd en gewaardeerd en maken volwaardig deel uit van het team. Poetshulp, onthaalmedewerker of arts? We trekken allemaal samen aan hetzelfde zeel.

Geen woorden, maar daden

We voegen de daad bij het woord. Het best mogelijke zicht voor iedereen, daar strijden we voor. En we doen er alles aan om dat ook effectief te realiseren. Dagdagelijks leveren we inspanningen om veranderingen teweeg te brengen binnen de sector, zowel op vlak van patiëntgerichte aanpak als op vlak van toegankelijke en betaalbare oogzorg 

Als gespecialiseerde kliniek hanteren we prijzen die in lijn liggen met die van een algemeen ziekenhuis. Dat is de eerste stap naar een inclusieve gezondheidszorg. Omdat we effectief willen dat iedereen geniet van hoogstaande oogheelkunde, voeren we van meet af aan onderhandelingen met verzekeraars en mutualiteiten zodat het eigen aandeel ten laste van patiënten gereduceerd wordt.  

We hebben al een enorme vooruitgang geboekt, maar we blijven ambitieus. Er is nog ruimte voor verbetering want we zijn nog niet waar we willen zijn.  

We zijn gedreven om het huidige medische landschap mee te hertekenen en om onze aanpak op de kaart te zetten. De patiënt centraal stellen, is bij ons geen hol begrip, daarentegen wel een drijfveer en een basisdoelstelling. We scheren patiënten niet over dezelfde kam, maar behandelen hen als individu en hebben oog voor hun specifieke situatie. We willen het anders en vooral beter doen en we zijn toegewijd om dit na te streven.   

Het best mogelijke zicht voor écht iedereen

Het best mogelijke zicht aan iedereen geven, dat is onze missie. Hoe hard we ons daarvoor ook inzetten, sommige mensen kunnen we niet helpen met een bril of een operatie. Voor sommige mensen kan enkel een blindegeleidehond het best mogelijke zicht geven. Door het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) te steunen, willen we er mee voor zorgen dat mensen die blind of slechtziend zijn toch het best mogelijke zicht krijgen.

De dopjesactie van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG)

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden wil zoveel mogelijk hondjes opleiden zodat ze hun blind of slechtziend baasje kunnen begeleiden om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Aangezien zo’n opleiding niet goedkoop is, zamelen ze plastic dopjes van flessen in. Voor de organisatie is dat een extra manier om geld in te zamelen en daar helpen wij graag bij. 

Wil jij het Belgisch Centrum voor Geleidehonden ook helpen om hondjes op te leiden? Houd dan zeker de gekleurde, plastic dopjes van je flessen bij en breng ze binnen in één van onze New Vision Centers. Je vindt de dopjes onder andere op flessen water en frisdrank. Op de balie in al onze New Vision Centers zal je een grote pot vinden waar je je dopjes kan achterlaten. 

"We zouden het fantastisch vinden, moesten onze bezoekers hun dopjes meebrengen. Op die manier draagt iedereen zijn steentje bij om zoveel mogelijk mensen aan het beste zicht te helpen."