Cataract

Wat is cataract?

Vooraan in het oog, vlak achter de pupil, zit de heldere en doorzichtige ooglens. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. Daardoor lijken dingen die we zien waziger en grauwer van kleur. Dit troebel worden van de ooglens wordt ‘grijze staar’ of ‘cataract’ genoemd. Iedereen die ouder wordt, krijgt hiermee te maken. 

Symptomen

cataract symptomenOuderdomscataract is een ‘normaal’ verouderingsproces. Sommige mensen merken al rond hun veertigste dat hun ooglens troebel wordt, maar meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomscataract zich pas later voor. Of je het merkt, hangt ervan af op welke plek in de ooglens de vertroebeling zich ontwikkelt en hoe groot die vertroebeling is. Zit de troebele plek in het midden van de lens of daar vlakbij, dan krijg je al snel klachten. Je gaat bijvoorbeeld wazig zien, dubbelzien, je ziet kleuren doffer of je krijgt last van licht of schitteringen. Als je binnen korte tijd opeens veel sterkere of zwakkere brillenglazen nodig hebt, kan dat ook wijzen op cataract.

Andere brillenglazen kunnen het zicht op termijn niet meer verbeteren. Doorgaans neemt de cataract in de loop van de tijd toe. Het gezichtsvermogen wordt daarmee steeds beperkter. Wie nog goed genoeg ziet om zonder problemen dagelijkse werkzaamheden, hobby’s en taken zoals autorijden te kunnen uitoefenen, hoeft zich niet te laten behandelen. Het is echter wel realistisch om rekening te houden met een behandeling in de toekomst. Cataract wordt immers nooit minder; het gezichtsvermogen gaat langzaam, maar zeker, achteruit. Is (beginnende) cataract eenmaal ontdekt, dan is controle nodig indien de klachten erger worden. Zodra de cataract te hinderlijk wordt, kan je gezichtsvermogen worden verbeterd met een operatie. Wanneer dit moet gebeuren, kan je in overleg met de oogarts bepalen.

Diagnose

Om erachter te komen of er inderdaad sprake is van cataract , bekijkt de oogarts jouw ogen met een spleetlamp. Met dit instrument kan men zien of er vertroebelingen zijn in de ooglens en zo ja, hoever die zich al hebben ontwikkeld. Daarnaast onderzoekt de oogarts hoeveel je nog kan zien en of jouw ogen verder gezond zijn.

 

Behandeling

Cataract kan best behandeld worden, zeker wanneer het het dagdagelijks leven verstoort. Daarom voeren we een cataractoperatie uit.

Cataractoperatie

Wat houdt een behandeling in?

Ouderdomscataract is goed te behandelen. Een cataractoperatie kan, wanneer de rest van het oog gezond is, het gezichtsvermogen aanzienlijk verbeteren. De operatie vindt plaats in dagbehandeling onder plaatselijke verdoving. De oogarts opereert vrijwel altijd maar één oog per operatie. Bij de operatie haalt de oogarts jouw eigen troebele lens uit het oog en vervangt deze door een heldere, kunststof implantlens. Deze lens gaat in principe de rest van je leven mee.

Cataractoperaties behoren tot de meest uitgevoerde operaties wereldwijd. Ook op zeer hoge leeftijd is de operatie nog goed te ondergaan. Overigens is opereren de enige manier om hier echt iets aan te doen. Er bestaan geen medicijnen tegen cataract.

cataractoperatie

Behandeling van cataract

Voorbereiding

Voor uw operatie

  • De oogdruppels en de huidtape, die je oogarts heeft voorgeschreven, kan je op voorhand halen bij de apotheek.
  • Je mag géén auto besturen de dag van je operatie en de dag nadien. Zorg daarom dat iemand je kan brengen de dag van de operatie en de dag nadien voor je controle.
  • Start tijdig met druppelen en het dagelijks reinigen van je oogleden volgens het druppelschema dat je ontvangen hebt.
  • Ten laatste op de vrijdag vóór je operatie, zal je verwittigd worden over je operatietijdstip.

Dag van de operatie 

  • Je hoeft niet nuchter te blijven voor de operatie.
  • In geval je medicatie gebruikt, mag je dat deze dag ook doen. Breng ze, indien noodzakelijk, mee naar de New Vision Oogpraktijk.
  • Gelieve mee te brengen:
    • je identiteitskaart;
    • het cataractmapje met de documenten die je van ons hebt ontvangen.
  • Een eventueel hoorapparaat mag je inhouden aan de zijde die niet geopereerd zal worden die dag. 
  • Laat bij voorkeur juwelen en andere waardevolle voorwerpen thuis.
  • Gelieve tijdig aanwezig te zijn in de New Vision Oogpraktijk. Je mag, zonder aanmelden, plaatsnemen in Wachtkamer 2 (bij binnenkomst aan de linkerzijde). De patiëntcoördinator zal je daar komen ophalen.

Verloop

  • De patiëntcoördinator zal je inschrijven en voorbereiden voor je operatie.
  • Je krijgt daarbij onder meer een oogdruppel die minimaal 20 minuten moet inwerken.
  • Indien je dat wenst is het tevens mogelijk een kalmeertablet te krijgen.
  • Na het inschrijven word je naar de wachtkamer begeleid. Daar zijn toiletten en staat koffie, thee en water voor je klaar. 
  • Vanuit de wachtkamer word je te voet, of indien nodig met een rolstoel, naar de operatiekamer begeleid.
  • De operatie zelf duurt ongeveer 30 minuten. Na de operatie krijg je op het geopereerde oog een oogschelp. Die mag je pas de volgende ochtend verwijderen.
  • Een kwartier na de operatie mag je de praktijk verlaten. Houd er rekening mee dat je 1 à 2 uur in de New Vision Oogpraktijk zal verblijven.
  • Het is verboden na de operatie zelf een auto te besturen. Je hebt dus een begeleider nodig die jou na de operatie naar huis brengt.

Nazorg

Na de operatie moet je oog worden gedruppeld. Je moet je daarbij houden aan de voorschriften van je oogarts. Deze zal je ook informeren over andere leefregels na de operatie. Indien je vóór de operatie al druppelde met oogdruk‐verlagende oogdruppels, dien je hiermee door te gaan na de operatie, tenzij je daarover uitdrukkelijk anders bent geadviseerd door je oogarts.

Resterende brilsterkte na een cataractoperatie 

In het algemeen wordt geprobeerd patiënten, na een cataractoperatie, zo goed mogelijk in de verte te laten zien zonder bril. Voor dichtbij is dan vaak nog wel een leesbril nodig. In sommige situaties wordt er gekozen, om na een operatie, goed te kunnen lezen zonder bril, en is er voor veraf een bril nodig. De keuze hiervoor hangt onder andere af van jouw brilsterkte vóór de operatie en van jouw leesgewoonten.

Er bestaan ook implantlenzen waarmee je na de ingreep zowel ver, als dichtbij goed kunt zien zonder bril. Deze lenzen zijn echter niet voor iedereen geschikt. Vóór de operatie wordt er daarom een lensmeting verricht. Deze meting is nodig voor het bepalen van de sterkte van de implantlens. Je oogarts zal daarna met jou de verschillende mogelijkheden bespreken die voor jou van toepassing zijn. De oogarts kan echter nooit garanderen dat het oog altijd, zelfs na een vlot verlopen operatie, zonder bril scherp zal kunnen zien.

Ervaringen na een cataractoperatie

  • Licht: Voor de meeste mensen wordt na een operatie het beeld lichter en klaarder. Dit wordt over het algemeen als gunstig ervaren. Bij fel licht, bijvoorbeeld bij een laagstaande zon of bij felle verlichting, komt er meer licht in het oog dan voor de ingreep, wat als storend ervaren kan worden. Vaak wennen ogen/hersenen hieraan in de loop van de tijd, maar het kan zijn dat je na de operatie vaker een zonnebril nodig zal hebben.
  • Kleuren: Voor de meeste mensen worden na een operatie ook de kleuren klaarder. Sommige kleurtinten, met name als het om synthetisch materiaal gaat, kunnen bij een bepaalde lichtinval een ander aspect krijgen. Dit treedt niet bij iedereen op en wordt op termijn zelden als storend ervaren.

Bijwerkingen of complicaties

In het algemeen is het risico op complicaties klein bij en na een cataractoperatie. Een bloeding of infectie kunnen het zicht blijvend doen verminderen. De kans hierop is zeer klein, ca. 1 à 2 gevallen per 1.000