Bijziendheid

Myopie – beter bekend als (dicht)bijziendheid – is een aandoening waarbij nabije objecten goed zichtbaar zijn, terwijl objecten die zich verder weg bevinden wazig worden. In een onderzoek van het “National Eye Institute“ dat onderdeel is van de Amerikaanse onderzoeksorganisatie National Institutes of Health is gebleken dat het aantal gevallen van myopie bij mensen tussen de 12 en 54 jaar is toegenomen van 25% in 1971-72 tot 41,6% in 1999-2004. Het onderzoek omvat mensen met zowel lichte als ernstige myopie.

Myopie treedt op wanneer de oogbal iets langer is dan normaal. Hierdoor wordt het licht op een punt vóór het netvlies gebundeld in plaats van direct op het oppervlak.

Deze refractiefout wordt veroorzaakt, doordat de afstand tussen het hoornvlies en het netvlies te groot is en het focale punt van het licht binnen het glasachtig lichaam valt. Myopie kan succesvol worden behandeld met ooglaserchirurgie door het hoornvlies vlakker te maken.

Deze chirurgische ingreep maakt de hoek kleiner waarin het licht wordt gebogen. De focale afstand wordt hierdoor groter, waardoor het focale punt direct op het netvlies terecht komt.

Verziendheid

Hypermetropie komt voor bij een minder groot deel van de bevolking in vergelijking met bijziendheid.

Hypermetropie ofwel verziendheid, is een veel voorkomende oogaandoening waar ongeveer een kwart van de mensen mee te maken heeft.

Het probleem ontstaat doordat het licht op een punt achter het netvlies wordt gebundeld in plaats van direct erop. De oogbal van een verziend persoon is korter dan normaal. Met andere woorden, de afstand tussen het hoornvlies en het netvlies is te klein. Deze aandoening kan ook optreden wanneer het refractievermogen van de lens niet sterk genoeg is. Mensen met hypermetropie hebben vaak last van hoofdpijn door vermoeidheid van de ogen, wanneer de hypermetrope correctie niet gecorrigeerd wordt. Er zijn gelukkig wel een aantal manieren om verziendheid te behandelen.

Als de symptomen optreden wanneer u een bril of contactlenzen draagt, heeft u wellicht baat bij een oogonderzoek waarbij een nieuwe meting wordt gedaan.

Refractieve chirurgie bij verziendheid is technisch iets ingewikkelder dan de chirurgische behandeling van bijziendheid. Desalniettemin kan de behandeling nauwkeurig worden uitgevoerd bij mensen met hypermetropie van +3 dioptrieën of minder.

Astigmatisme

Astigmatisme komt vrij vaak voor. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op de drie mensen hier last van heeft. De aandoening komt vaak voor in combinatie met bijziendheid of verziendheid. Het probleem bij astigmatisme is dat het oppervlak van het hoornvlies niet in elke richting dezelfde kromming heeft.

Bij astigmatisme heeft het hoornvlies dan een langwerpige (ovale) vorm in plaats van een perfecte bolvorm. Een pingpongbal is een perfecte bol terwijl een Amerikaanse rugbybal ovaal gevormd is. Als de bolling van het hoornvlies ovaal is, zal het licht op meerdere punten worden gebundeld op het netvlies, in plaats van op een. Wanneer lichtstralen binnenkomen bij een volledig rond hoornvlies, wordt het licht tot een nauwkeurige cirkel gebundeld. Als de bolling echter onregelmatig is, komen de lichtstralen samen op verschillende focale punten (brandpunten) die meer ovaal van vorm zijn. Het netvlies krijgt te maken met verschillende brandpunten waardoor het beeld onscherp wordt.

Dikwijls hebben patiënten met een cilindrische afwijking ook last van verziendheid of bijziendheid. Bij een chirurgische correctie door middel van de laser worden zowel verziendheid, bijziendheid en het astigmatisme in dezelfde ingreep gecorrigeerd

Presbyopie

Presbyopie (of ouderdomsverziendheid) is een onvermijdelijk gevolg van het ouder worden en ontstaat bij de meeste mensen als ze begin veertig zijn. Op dat moment heeft men een andere correctie nodig voor ver als voor dicht. Mensen die geen afwijking hebben voor ver gaan dan meestal een leesbril gebruiken. Als er wel een correctie nodig is voor ver dragen de meeste mensen een multifocale bril of gebruiken een aparte verte- en leesbril. Anderen dragen dan weer contactlenzen voor de verte en gebruiken daarbij ook nog een leesbril.

Iedereen krijgt in principe te maken met presbyopie. Wanneer we ouder worden, merken we allemaal dat we dingen die dichtbij zijn wat minder goed zien, maar de een zal hier meer last van hebben dan de ander. De gemiddelde leeftijd waarop mensen een leesbril beginnen dragen is 42.

Deze ouderdomsgebonden veranderingen vinden plaats binnen de proteïnen in de lens waardoor de lens in de loop der tijd harder en minder flexibel wordt. Ook het spierweefsel rond de lens verandert naarmate we ouder worden. Door de verminderde elasticiteit heeft het oog meer moeite om dingen dichtbij scherp te zien. Presbyopie is een refractieve fout en is geen ziekte. Een refractieve fout houdt in dat de vorm van het oog het licht niet goed afbuigt, waardoor het beeld onscherp wordt.

Als we jong zijn, zijn onze lenzen flexibel en kunnen ze helpen het licht goed op het netvlies te richten als we dichtbij willen kijken. Als we ouder worden wordt het moeilijker voor onze ogen om deze inspanning te doen.

Een leesbril of multifocale contactlenzen kunnen de aandoening corrigeren, maar chirurgische ingrepen worden steeds effectiever en ook steeds gebruikelijker. In toenemende mate worden ook ooglaserchirurgie behandeling mogelijk.

Voor een succesvolle correctie van presbyopie zijn verschillende chirurgische methodes mogelijk. Bij monovisie wordt een oog gecorrigeerd voor veraf zien en het andere voor dichtbij zien. Refractieve lensvervanging houdt in dat de natuurlijke lens wordt vervangen door een kunstmatige lens met 2 focale punten. Een andere methode is het creëren van een multifocaal patroon in de vorm van het hoornvlies door middel van ooglaserchirurgie.